Wedstrijdreglement "Zet een vriend aan het werk"

Vaakgestelde vragen

Wie mag er deelnemen?
De wedstrijd is voor iedereen toegankelijk die meerderjarig is, zijn woonplaats heeft in België. De aangebrachte kandidaat was nog niet eerder ingeschreven bij Jobmatch.

Wanneer krijg ik de prijs?
De prijs bestaat uit een koptelefoon die en wordt toegekend wanneer de kandidaat meer dan 40 uur effectief heeft gewerkt bij een klant van Jobmatch. De prijs wordt enkel toegekend indien de aangebrachte kandidaat nog niet eerder ingeschreven is geweest bij Jobmatch.

Hoe word ik geinformeerd?
Van zodra de kandidaat meer dan 40 uur gepresteerd heeft bij een klant worden jullie per email op de hoogte gebracht en kunnen jullie jullie prijs komen afhalen.

Wat als de klant vroegtijdig stopt met de samenwerking?
De wedstrijd stipuleert heel duidelijk dat er minimaal 40 uur effectief gepresteerde uren moeten zijn binnen de 3 maanden. Indien dit niet het geval is, voldoe je niet aan de voorwaarden.

Hoe lang duurt de wedstrijd?
Deze wedstrijd blijft lopen zolang de voorraad hoofdtelefoons strekt.

Hoe vaak mag ik deelnemen?
De aanbrenger mag zo vaak deelnemen als hij wil. De aangebrachte kandidaat slechts 1 keer.

Wedstrijdreglement

Algemene voorwaarden deelname wedstrijd ‘Zet een vriend aan het werk’ van Jobmatch:

 1. Deelname
  1. De deelname aan de Incentive is voor iedereen toegankelijk die meerderjarig is en die zijn woonplaats heeft in België. Personeelsleden, freelancemedewerkers van Jobmatch en hun inwonende familieleden, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijden.
  2. Het aantal deelnames is onbeperkt.
  3. Deelnemen kan tot de voorraad hoofdtelefoons strekt.
  4. Deelnemen is gratis.
 2. Prijs en voorwaarden
  1. De prijs kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde Jobmatchkantoor.
  2. De aanbrenger heeft recht op een koptelefoon nadat de kandidaat 40 uren effectief gepresteerd heeft voor een klant van Jobmatch. De uren worden gepresteerd binnen een periode van 3 maanden. De aangebrachte kandidaat komt enkel in aanmerking als hij nog niet eerder ingeschreven is geweest bij Jobmatch.
  3. De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht en kunnen de prijs in hun Jobmatch kantoor afhalen.
  4. Deelnemers die niet bereikbaar zijn binnen de 30 dagen nadat ze het recht op de incentive hebben geopend, of komen afhalen, verliezen dit recht.
 3. Privacy
  1. De deelnemers begrijpen en aanvaarden dat hun persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt om hen te kunnen informeren over het verloop van de wedstrijd.
  2. De wet van 8/12/92 met betrekking tot de bescherming van de privacy wordt hierbij strikt gerespecteerd. De deelnemers hebben te allen tijde het recht van raadpleging tot deze gegevens, verbetering of schrapping.
 4. Disclaimer
  1. Voor zover toegestaan door de wet, sluit Jobmatch hierbij elke aansprakelijkheid uit, of het nu gaat om contracten, onrechtmatige daad, strafrecht, schending van de wettelijke plicht of anderszins, voor directe, indirecte of gevolgschade, schade, letsel of teleurstelling (met inbegrip van maar niet beperkt tot puur economisch verlies) geleden of opgelopen door een deelnemers, winnaars of een derde.
  2. Jobmatch is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de voorwaarden van de wedstrijd wanneer deze het gevolg is van overmacht.

Laatste aanpassing: 14/8/2019