Tijdelijke werkloosheid voor uitzendkrachten

Tijdelijke werkloosheid voor uitzendkrachten

BLOG
2020-04-03- Tijdelijke werkloosheid _chômage temporaire

Tijdelijke werkloosheid voor uitzendkrachten

Het coronavirus treft ons allemaal. De werkloosheid in ons land piekt, waardoor vandaag ruim een miljoen Belgen op non-actief staan. Door de vele aanvragen werden de maatregelen rond tijdelijke werkloosheid versoepeld. Maar wat is tijdelijke werkloosheid eigenlijk? En gelden de maatregelen ook voor uitzendkrachten?

Tijdelijke of economische werkloosheid

Het begrip 'tijdelijke of economische werkloosheid' heeft betrekking op werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben, maar van wie de werkprestaties tijdelijk verminderd of stopgezet worden. Mogelijke oorzaken zijn slecht weer, economische redenen, technische stoornissen, sluiting van het bedrijf tijdens de jaarlijkse vakantie, een staking, een lock-out en overmacht.

Werknemers die tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid geen loon krijgen, maken aanspraak op een werkloosheidsuitkering.

Kan je als uitzendkracht ook tijdelijk werkloos gesteld worden?

Dat kan! Als uitzendkracht kan je op tijdelijke werkloosheid geplaatst worden als:

  • Er een duidelijke link is tussen de tijdelijke werkloosheid en de reden waarom je bent aangeworven, en er een regeling van tijdelijke werkloosheid loopt voor de vaste medewerkers van de afdeling waarop je werkt;

OF

  • je al minstens 3 maanden tewerkgesteld bent bij je werkgever en er een regeling van tijdelijke werkloosheid loopt voor de vaste medewerkers van de afdeling waarin je aan de slag bent.

Krijg je hiervoor een uitkering als uitzendkracht?

Absoluut! Maar wel op voorwaarde dat je contract met de interimwerkgever behouden blijft. Dat geldt ook als je met opeenvolgende contracten werkt. Daartoe vul je een aanvraagformulier in, dat je opstuurt naar je uitbetalingsinstelling/vakbond.

Bijzondere maatregelen ten gevolge van COVID-19

Door de uitbraak van het coronavirus gelden op dit moment bijzondere maatregelen. Alle gevallen van tijdelijke werkloosheid worden van 13 maart tot 30 juni 2020 automatisch als overmacht beschouwd, ongeacht de oorzaak. Verder werd de aanvraag- en betalingsprocedure sterk vereenvoudigd. De werkgever moet zijn of haar aanvraag niet meer uitgebreid verantwoorden, maar enkel COVID-19 als reden opgeven.

Was je al voor de uitbraak van het coronavirus als uitzendkracht  tewerkgesteld? Dan kan je tijdens de duur van je interimcontract tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen. Je interimkantoor vult dan op de aangifte ‘ASR scenario 5’ in.

Welk bedrag mag je verwachten?

Je uitkering is gelijk aan 70% van je gemiddeld loon, met een maximum van 2.754,76 euro per maand. Op je uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. Daar bovenop ontvang je nog tot 30 juni 2020 een supplement van 5,63 euro per dag van de RVA.

Kan je (tijdelijk) ander werk uitvoeren?

Ja, tijdelijk werklozen mogen via een interimcontract of een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur bij een andere werkgever aan de slag. Ga je aan de slag bij een ander bedrijf? Maak dan goede afspraken met de werkgever die de tijdelijke werkloosheid voor jou heeft aangevraagd en breng meteen je uitbetalingsinstelling/vakbond op de hoogte van je nieuwe tewerkstelling.

Wat als je interimovereenkomst afloopt?

In dat geval beland je in volledige werkloosheid, als je voldoet aan enkele voorwaarden. Bij de start van een nieuw contract kan je niet meteen op tijdelijke werkloosheid komen te staan. Je werkgever moet jouw loon uitbetalen tot het einde van je ondertekende contract. Zie je die volledige werkloosheid niet zitten? Dan kan je voorstellen aan de werkgever om je contract toch verder te laten lopen, zodat je op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht komt te staan.

Zit je met vragen? Of kom je graag eens op gesprek?
Dan is er altijd een Jobmatch-kantoor in je buurt.
Zoek het dichtstbijzijnde kantoor