Wedstrijdregelement

Algemene voorwaarden deelname incentive en wedstrijd Jobday van Jobmatch

 1. Deelname
  1. De deelname aan de Incentive is voor iedereen toegankelijk die meerderjarig is en die zijn woonplaats heeft in België. Personeelsleden, freelance medewerkers van Jobmatch en hun inwonende familieleden, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijden.
  2. Het aantal deelnames is onbeperkt.
  3. Deelnemen kan tot 15 december 2018
  4. Deelnemen is gratis
 2. Prijs en voorwaarden
  1. De prijs wordt afgeleverd onder de vorm van een digitale cadeaubon ter waarde van 150 euro, respectievelijk voor de aanbrenger en de kandidaat
  2. De aanbrenger en de kandidaat hebben elk recht op die incentive van 150 euro nadat de kandidaat 160 uren effectief gepresteerd heeft voor een klant van Jobmatch. De uren worden gepresteerd binnen een periode van 3 maanden. De aangebrachte kandidaat komt enkel in aanmerking als hij nog niet eerder ingeschreven is geweest bij Jobmatch.
  3. De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht en kunnen de bon in hun Jobmatch kantoor afhalen.
  4. Deelnemers die niet bereikbaar zijn binnen de 30 dagen nadat ze het recht op de incentive hebben geopend, of komen afhalen, verliezen dit recht
 3. Privacy
  1. De deelnemers begrijpen en aanvaarden dat hun persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt om hen te kunnen informeren over het verloop van de wedstrijd.
  2. De wet van 8/12/92 met betrekking tot de bescherming van de privacy wordt hierbij strikt gerespecteerd. De deelnemers hebben te allen tijde het recht van raadpleging tot deze gegevens, verbetering of schrapping.
 4. Disclaimer
  1. Voor zover toegestaan door de wet, sluit Jobmatch hierbij elke aansprakelijkheid uit, of het nu gaat om contracten, onrechtmatige daad, strafrecht, schending van de wettelijke plicht of anderszins, voor directe, indirecte of gevolgschade, schade, letsel of teleurstelling (met inbegrip van maar niet beperkt tot puur economisch verlies) geleden of opgelopen door een deelnemers, winnaars of een derde
  2. Jobmatch is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de voorwaarden van de wedstrijd wanneer deze het gevolg is van force majeur.